Sepetim

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1. Tarafların Yükümlülükleri:

Fikir Bulutu;

  • Amaçları doğrultusunda Müşteri ile tam bir iş birliği içinde çalışmayı

  • Verdiği hizmetin kalitesini korumak ve yükseltmek için her türlü çabayı göstermeyi 

  • Müşteri için hazırlamış olduğu; sunmuş olduğu tüm hizmetleri vaad edilen zamanda yerine getirmeyi

  • Paket dahilindeki hizmetleri, varsa müşteriyle anlaşılmış ve bu sözleşmeye eklenmiş ek hizmetleri sağlamayı

  • Müşteriye ve müşterinin paylaşmış olduğu diğer kişilere ait bilgilerin güvenliğini sağlamayı

peşinen taahhüt eder.

MÜŞTERİ;

  • Özellikle doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi

  • Sözleşme bedelini belirlenen gün ve şekilde ödemeyi

  • Fikir Bulutu’na söz konusu edimler yerine getirilirken iyi niyet kuralları çerçevesinde yardımcı olmayı

  • Fikir Bulutu’nun sunmuş olduğu ve sunacağı edimleri  tam olarak yerine getirmesi için gereken çabayı sarf etmeyi

  • Herhangi bir tersine mühendislik faaliyetinde bulunmamayı, hack teşebbüsünde bulunmamayı, kodların sıhhatine zarar verecek faaliyetlerden kaçınmayı

peşinen taahhüt eder.


2. Ürün / Hizmet İçeriği

Bu sözleşme kapsamında müşteriye hazırlanacak olan internet sitesi bir web sitesi olacaktır. Web sitesinin temelini oluşturan bu yazılım Fikir Bulutu tarafından hazırlanmıştır / hazırlanacaktır. İşbu sözleşmeye konu olan yazılım / web sitesi açık kaynak kodlu değildir. Kodlamaya / kodlara ve kod dizilimlerine ilişkin Fikir Bulutu’nun mevzuatta ve bu sözleşmede belirtilen tüm hakları saklıdır.

2. A. Web Yazılımı

Bu sözleşme uyarınca müşterinin belirtmiş olduğu fikirler dikkate alınarak web yazılımı hazırlanacak, müşterinin hazırlamış olduğu içerik işlenecek ve müşteriye teslim edilecektir. (Gerekli içerik Fikir Bulutu tarafından WhatsApp, telefon, e-mail yollarından biriyle müşteriye iletilecektir.) 

Ürün girişi, reklam ve sipariş takibi gibi periyodik işlemler müşteri sorumluluğundadır.

İşbu sözleşme kapsamında hazırlanan web sitesi bir yazılım olduğundan, müşteriye herhangi bir dosya yöneticisi veya sunucu bilgisi verilmeyecektir. Müşteriye web sitenin yönetmesini sağlayacak bir site admin paneli teslim edilecektir. Bu panelin ve şifresinin güvenliği müşteri sorumluluğundadır. Karmaşık ve tahmini güç bir şifre seçmesi müşteriye peşinen tavsiye edilmiştir.

Sözleşme uyarınca hazırlanacak web sitesinin kodları Fikir Bulutu’na aittir. Müşteriye kodlara ilişkin herhangi bir mülkiyet hakkı geçmemektedir. Yalnızca kodların bu sözleşme uyarınca müşteriye hazırlanacak olan web sitesinde Fikir Bulutu’nun sunmuş olduğu sunucu hizmeti üzerinde kullanmasına izin verilmektedir.

2. B. Hosting / Sunucu

Yazılım çalışması için gerekli minimum istemciler Fikir Bulutu tarafından belirtilecektir. Müşterinin farklı bir firmadan temin edeceği hosting ya da sunucu taraflı sorunlarda Fikir Bulutu tekrar kurulumu taahhüt etmeyecektir. Ek kurulumlar gerekecek olan durumlarda ya da sunucu taraflı hataların giderilmesinde ki zaman kaybından müşteri sorumludur. Fikir Bulutu tarafından sağlanacak olan hosting ya da sunucu fiyatlandırmaları piyasa şartlarının üstünde olabilecektir.

2. C. Grafik Tasarımları

Web sitesi üzerinde kullanılacak olan görseller demo görsel olmaktadır. Grafik tasarımların hazırlanması müşteri sorumluluğunda olup ek ücret ile hizmet sağlanabilmektedir.


3. Mailler, MX Yönlendirmeleri ve IP Adresleri:

Müşteriye ücretsiz olarak Webmail (Roundcube / Horde ) mail hizmeti sunulmaktadır. Bu mail sistemlerinde müşteriye aksine bir anlaşma olmadıkça 5 maile kadar ücretsiz olarak temin edilmektedir.

Ücretsiz olan maillerde spam vb. gibi olumsuz durumlar yaşanabilecek olup, bu tarz durumlarda ücretli Kurumsal Mail hizmeti Fikir Bulutu tarafından sağlanabilir olacaktır.

Müşteriler dilerse özel ip adresi kiralayabileceklerdir. Özel ip adresi ücretleri satın alım esnasında bilgilendirilebilir olacaktır.


4. Senelik Yenileme ve Bakım Bedelleri

Web yazılımının, hostingin ve alan adının yıllık yenileme ücreti satın alınan pakete göre değişiklik gösterebilmektedir.. Müşteri almış olduğu hizmeti uzatmak istediğinde bu ücretlendirmeye tabi olacaktır. Bu ücret her yenileme yılında, yenileme gününden en az 15 gün önce ödenecektir.

Web sitesinde belirtilen destek süreleri haricinde yapılacak ücretlendirmeler bakım bedeli olarak tanımlanacak ve müşteri tarafından ödenecektir. Ödenmeyen herhangi bir ücret ya da fatura tutarı konusunda anlaşmazlık sonrası hizmetin kapatılma durumu doğabilecektir.

Ticaret firma ve müşteri arasında güven esasına dayalı olarak başlamış olup herhangi bir olumsuz durumda fesih edilebilecektir.


5. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda T.C Bartın Adliyesi Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir.